Zaburzenie psychiczne a choroba psychiczna

Cyklotymia jest wybierana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który jednak zawsze nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość bardzo się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skoncentrujemy się na dokładnym zaprezentowaniu, czym stanowi przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając a od początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Może stanowić elementem idącym do powstawania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej wykrycie jest możliwe zazwyczaj w podstawowej i trzeciej części bycia człowieka, zobowiązuje się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu oraz wysyła do konkretnej destabilizacji w byciu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna zostać już poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie więc stricte leczenie farmakologiczne, podobne do sposobu leczenia depresji, bowiem podawane preparaty będą miały często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem leczenia będzie psychoterapia.

Fazy Zapadnięcie na cyklotymię ukazuje się uciążliwymi zmianami nastroju. Można ją wydać na dwie fazy:

Faza subdepresji, na którą poświęcają się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i kłopoty z kolekcją, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz minusie wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne świadomości i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i ograniczone zapotrzebowanie na odpoczynek, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności racjonalnego myślenia, kłopoty z koncentracją uwagi, agresja i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Wada ta zazwyczaj pojawia się u kobiet, które chorują na dwubiegunowość. Gra tym wpływ mają i takie czynniki jak szeroki poziom kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak również więcej stresujące sytuacje. Też dużo bogaty zysk pamiętają ponad wychowanie i miejsce, w jakiej stoją potencjalnie chorujące osoby.