Pozar okulickiego 57

rozwiązania w chmurze

Informacja z zakresu gaszenia pożaru jest kluczowym źródłem bezpieczeństwa. Pożar to jakiś spośród najbardziej niebezpiecznych żywiołów, trudnych do zdobycia, szybko rozprzestrzeniający się i usuwający wszystko co zobaczy na prostej drodze. Każde miejsce, w którym stoją ludzie, powinno stanowić dokładnie zaopatrzone w urządzenia przeciwpożarowe, które będą posiadały skuteczną broń w potyczce z nieprzewidywalnym żywiołem.

W parze z odpowiednimi sprzętami, które wnoszą do powstawania ognia i zabezpieczania przestrzeni przed jego rozprzestrzenianiem, powinna iść wiedza. Każdy, kto musi czuć się bezpiecznie w obliczu wybuchnięcia pożaru, powinien przejść odpowiednie szkolenie. Nie wszystek rodzaj ognia, zamyka się bowiem przy pomocy tego jedynego produktu. Dla przykładu, palącego się oleju albo i instalacji elektrycznej, nie wolno gasić wodą, która jedynie podsyci płomień i sprawi, że pożar też dużo weźmie na energii. W zwalczaniu niektórych pożarów, bardzo skuteczne przedstawia się gaszenie parą. Steam fire extinguishing to droga gaszenia parą, która wykazuje tak wysoką skuteczność, jednak jest pewne ograniczenia. Niski ciężar właściwy pary, praktycznie zapobiega jej korzystania na wysokiej przestrzeni, bo w takich warunkach, para nie osiągnie swoich gaśniczych właściwości. Gaszenie parą pokaże się za toż znacznie surowe w pomieszczeniach zamkniętych, o małych rozmiarach. Dzięki wykorzystywaniu technologii polegającej na działaniu hamującym dopływu tlenu oraz szybkim zaniżaniu jego stanu stężenia, para idealnie posłuży do gaszenia pożaru cieczy, gazów albo nawet instalacji elektrycznych. Podstawowa zasada działania pary gaśniczej liczy na zgodności z temperaturą zapłonu palącej się substancji. Im większa temperatura zapłonu palącego się materiału, tymże dużo ekonomiczna w grze z płomieniami okaże się para.