Obowiazek kasy fiskalnej gofin

Prowadzimy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zazwyczaj w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w dalekiej walucie jest dodatkowa?

W kontakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a też do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który powoduje dane, które powinny oglądać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które pragną robić kasy rejestrujące zapisane są jednak w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w nauka § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w sklepie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a też zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwile a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w myśli fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kursu i złożeniem zapłaty wymaga być uruchomiony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać stworzone z czułością nie niższą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są stosowane przez Polski Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na pracę konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w rolę, która zapewni przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która stała zobrazowania w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za nabyte towary jest być pobierana w euro, w okresie gdy wartość spraw będzie sformułowana w złotówkach. Przepisy, które zajmują VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.