Biuro rachunkowe uprawnienia

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w charakterze rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomocy te gra na praca innych podmiotów ekonomicznych i pracy, a też osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do tworzenia obowiązków związanych z wykonywaniem prawa podatkowego, dobra pracy, a jeszcze praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego typu operacje. Moduł Optima jest zupełnie wymieszany z biurem rachunkowym, a wszystkie informacje mogą stanowić doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Umożliwia to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W relacji od powierzchnie i wzoru firmy można wykorzystać różne moduły które niesie program Optima Biuro Księgowe. I tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Idzie na złożenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa kupi na wykonywanie ksiąg zgodnie z najnowsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w sumie zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w porządek elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje możliwość biurom rachunkowym prowadzenia dla użytkownika ewidencji środków trwałych, a dodatkowo wartości prawnych i lekkich. Pozwala oraz na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac oraz wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najnowocześniejszymi przepisami, jakie są ciągle aktualizowane. Program Optima jest łatwo wybieranym oprogramowaniem przez biura księgowe i doradców podatkowych. Jest przydatny w możliwości stacjonarnej i wzoru usługowym dostępnym poprzez internet.